CSRADAR 討論區
請問 SO 晉升平均年資 - Printable Version

+- CSRADAR 討論區 (https://csradar.com/forum)
+-- Forum: 討論區 (https://csradar.com/forum/forum-3.html)
+--- Forum: 綜合討論區 (https://csradar.com/forum/forum-4.html)
+--- Thread: 請問 SO 晉升平均年資 (/thread-59.html)請問 SO 晉升平均年資 - D Chan - 06-12-2021

Hello Admin

請問可以提供關於 Supplies Officer SO 的晉升平均年資/晉升前景嗎?

謝謝!